A Duna Fitness egész területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Duna Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.


A Duna Fitness területén TILOS:

 • – a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
 • – a személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni
 • – az olyan tevékenység, amely a Duna Fitness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
 • – minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
 • – drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele.
 • – az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • – kép-és hangrögzítő berendezés használata
 • – politikai tevékenység folytatása
 • – bármilyen állat bevitele

A Duna Fitness egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
A Duna Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

Szabályok

 • A Duna Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
 • – játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás,
 • – közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
 • – egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet).
 • – reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Duna Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Duna Fitness sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához és saját tevékenységeinek bemutatásához, promóciós akcióihoz használhatja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Duna Fitness zavartalan működése érdekében üzemeltető észre vételezési jogosultsága a Duna Fitness egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Duna Fitness rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása (edzőgépek, fekve padok fertőtlenítése használat után), alapvető elvárás a másik vendég és az alkalmazottak tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés!

A Duna Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirendbe nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Duna Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

A Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Duna Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot – akár előzetes tájékoztatás nélkül – a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A teljes körű biztonság érdekében a fitness terem egész területén zártláncú megfigyelő rendszer működik.

A Duna Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Duna Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

A Duna Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő, az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén):                                                104
Tűzoltóság (tűz esetén):                                                  105
Rendőrség (rendbontás esetén)                                   107
Általános segélyhívó (bármilyen esetben):              112

Speciális szabályok

 • -A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be víz, minden más ital, étel és eszköz bevitele szigorúan tilos.
 • – A sportszolgáltatások, wellness egység igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • – A Duna Fitness teljes területén zárt sportcipő használata kötelező!
 • – Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor – legfeljebb 30 napon belül – jóváírásra kerül.
 • – A sportterek területére (kézitáska kivételével) minden egyéb táska bevitele tilos.

Recepció

A Duna Fitness sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített FÉNYKÉPES REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, melyben elfogadja a Fitness Aréna Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. A jegy vagy bérlet megváltásához 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges!

Ön, mint klubtagunk vagy képviselője kijelenti, hogy megfelelő egészségügyi állapotban van és a fitness teremben bekövetkező esetleges egészégügyi problémák, baleset esetén a terem személyzetét és vezetőségét felelősség nem terheli.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sport-, és wellness szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni!

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna, szauna előtér és szolárium

 • Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
 • – A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • – A finn szaunát csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • – A szoláriumgépeket csak a kifüggesztett általános szoláriumozási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • – A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő, ill. kötelező érvényű törölközőhasználattal) lehet igénybe venni.
 • – A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 • – A szauna padokra papucsban fellépni tilos.
 • – A szaunában étkezni tilos.
 • – Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni, az öltözőszekrény ajtaját távozáskor nyitva hagyni szíveskedjenek.
 • – A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt kérjük, jelezzék a recepción. (dugulás, nagy szennyeződés)

Fitness terem

 • A higiénia és a kellemes környezet megőrzése érdekében, kérjük, használjanak törölközőt és használat után fertőtlenítsék a gépeket, egyéb használati tárgyakat és használják szemétkosarakat.
 • 16 éven aluli gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
 • – A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • A Duna Fitness területén dolgozó alkalmazottaknak, teremedzőknek, személyi  edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözetre és a sporteszközök helyes használatára!
 • – Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • – A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni.
 • – Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
 • – EDZÉS KÖZBEN A TÖRÖLKÖZŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
 • – Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben le kívánják mondani a személyi edzésüket, azt tegyék meg az időpont előtt legkésőbb 24 órával. Ellenkező esetben az edzés díja felszámolásra kerül.
 • – Maximális létszám: 70 fő.

Aerobik, Walking, Funkcionális terem

 • A csoportos órákra az érvényes bérlettel rendelkező, ill. az előre megváltott napijeggyel rendelkező vendégeinknek tudunk helyet foglalni. Eszközhasználatos órákra ajánlott bejelentkezni. A foglalás történhet személyesen a recepción, telefonon, illetve a weboldalon.
 • Lehetőség van a foglalások lemondására, a  délelőtti foglalásokat előző nap 17 óráig, a délutáni és esti órákat aznap 13 óráig lehet lemondani.
 • -Ha a foglalás nem kerül lemondásra a megadott időig, és a vendég nem érkezik meg az órára, az alkalom levonásra kerül.
 • – Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.
 • – Az aerobik, walking és funkcionális terembe kizárólag oktató vagy személyiedző jelenlétében és megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • – Maximális létszámok: AEROBIK: 40 fő, WALKING: 15 fő, FUNKCIONÁLIS: 40 fő

A fitness terem üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

A Duna Fitness üzemeltetője az M-Gravoplast Bt. Mohács, Arany J. u. 12/a